Homestay là loại hình du lịch hiện đang tạo ra dấu ấn rất lớn với du khách khi đến Quảng Bình, đây là một hình thức du lịch vô cùng độc đáo và là trào lưu trên toàn cầu.